Piknik piracki

Piknik piracki

Czas zabawy
Wynajem atrakcji jest na 6 godzin zabawy
Montaż urządzeń
Montaż trwa 3 godziny, w tym czasie sprzęt zostaje zakotwiczony do podłoża, a obsługa zabezpiecza przedłużacze elektryczne. Czas ten jest potrzebny aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo uczestników pikniku.
Czas pracy obsługi
Na miejscu imprezy obsługa pracuje 12 godzin.
Gotowość
Na godzinę przed rozpoczęciem pikniku urządzenia i obsługa są już w pełnej gotowości do imprezy.
Demontaż urządzeń
Demontaż zajmuje obsłudze 2 godziny i rozpoczyna się najpóźniej o godzinie 20:00