Piknik arabski
Czas trwania zabawy
Atrakcje są wynajęte na 6 godzin zabawy
Czas pracy obsługi 12 godzin pracy obsługi na miejscu imprezy
Stan gotowości Pełna gotowość urządzeń i obsługi na godzinę przed rozpoczęciem piniku.
Montaż urządzeń Czas trwania montażu to około 3 godziny, w tym czasie obsługa zakotwicza sprzęt do podłoża i zabezpiecza przedłużacze elektryczne. Prawidłowy montaż urządzeń jest gwarancją bezpieczeńsywa uczestników pikniku.
Demontaż urządzeń Obsługa rozpoczyna demontaż urządzeń w ciągu 2 godzin, najpóźniej o godzinie 20:00.